Zakres świadczonych usług:

Kosztorysowanie
Wykonuje kosztorysy inwestorskie do opracowanych projektów w pełnym zakresie branż. Kosztorysowanie ofertowe wg. przedstawionych przedmiarów inwestorskich Kosztorysy powykonawcze wg. przedstawionych obmiarów powykonawczych z możliwością wykonania obmiaru osobiście.

Nadzór nad budową
Pełnienie obowiązków kierownika budowy oraz inspektora nadzoru przy wykonywanych obiektach budowlanych w zakresie konstrukcyjno budowlanym. Oceny techniczne stanu budynków i budowli w zakresie konstrukcji oraz ekspertyzy techniczne. Wykonanie świadectw energetycznych budynków, lokali, i innych obiektów tego wymagających zgodnie z Prawem budowlanym. Nadzór nad obiektami o klauzuli TAJNE

Projektowanie
Projekty budynków mieszkalnych i gospodarczych i innych obiektów budowlanych w zakresie konstrukcji, architektury. Opracowanie projektowe w zakresie rozbudowy, nadbudowy, zmiany sposobu użytkowania. Opracowanie planów zagospodarowania dla budynków i innych obiektów budowlanych Uzyskanie pozwolenia na budowę wraz z wykonaniem niezbędnej w tym zakresie dokumentacji.

Dokumentacje powykonawcze oddawanych budynków, odbiory budynków.

Doradztwo techniczne podczas realizacji obiektu jak i podczas eksploatacji budynku.

Współpracujemy z innymi projektantami w zakresie branż sanitarnej ,elektrycznej.